Vzhledem k hygienickým opatřením a nastálé situaci v naší komunitě se letošní září členové Spolku ve škole nesejdou. Vývoj situace vedl výbor k rozhodnutí, že setkání nebude pořádáno ani na jiném místě. Podklady ke schůzi byly členům rozeslány emailem a najdete je také na tomto webu v Dokumentech pod záložkou Informace.

Členy prosíme o jejich prostudování a trpělivost, dokud výbor nenajde řešení, které by umožnilo dostát Stanov Spolku a uspořádat hlasování o důležitých bodech na dálku.

Především však všem dětem, rodičům i členům týmu přejeme pevné zdraví.