Kontaktujte nás

Promluvte si s námi

SÍDLO spolku

5. května 64/49
460 01 Liberec

členové rady rodičů

Monika BROŽOVÁ

Štěpánka DEJMKOVÁ

Jitka DOLEČKOVÁ

Radim DVOŘÁK

Naďa HALENČÁKOVÁ

Petra KOMÁRKOVÁ

Věra KNEYSOVÁ

Petr KUSKO

Martin PEŠEK

Zuzana PELCOVÁ

Tereza POKORNÁ

Eva POLÁKOVÁ

Dagmar RESLOVÁ

Kateřina SMEJKALOVÁ

Lucie SVIATKOVÁ

Olga ŠIPOŠ

Tereza ŠOFROVÁ

Hana TERRICHOVÁ

Sylva ŽALUDOVÁ

Úřední informace

Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec

IČO: 03523861

Email spolku: spolekmontessoriliberec@gmail.com

Bankovní spojení: FIO banka, 2300711137/2010

ID datové schránky: wtghej9

Způsob jednání

Spolek zastupuje a veškerá právní jednání za spolek navenek činí buď předseda výboru samostatně, nebo místopředseda výboru společně s dalším členem výboru.

Členové výboru

Předsedkyně výboru
EVA DUŠKOVÁ

Místopředsedkyně výboru
EVA POLÁKOVÁ

Členové výboru
JANA HAVLÍKOVÁ BITTNEROVÁ
HANA TOMÁNKOVÁ
JiŘÍ VALICA

Ostatní kontakty

Kontrolní komise: 

PETRA KOMÁRKOVÁ

RADKO DRAŽIL

MICHAL HOŠEK

Hospodářka spolku:

PETRA VALICOVÁ

valicovapetra@gmail.com

FAQ

Mýty a fakta o Montessori pedagogice

Nebude mít absolvent Montessori školy problém s přechodem na II. stupeň základní školy nebo střední školy?

Znalosti, dovednosti a návyky dětí jsou srovnatelné s klasickou státní školou. V mnoha pohledech jejich znalosti naopak předčí znalosti vrstevníků z běžných základních škol. Je to díky interaktivnímu a projektovému způsobu výuky, Montessori pomůckám a neustálému procvičování učiva prostřednictvím praktických činností. Náš školní vzdělávací plán je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT. Podstatné je pro nás nejen to, co děti učíme, ale jak je to učíme. Montessori systém je nejrozšířenější ucelenou pedagogikou světa. Klademe velký důraz na komplexní výchovu, na učení pro život, proto přechod z Montessori školy na II. stupeň běžné základní školy nebo dále na školu střední, je naprosto bezproblémový.

Je Montessori pedagogika určená primárně pro děti s handicapem?

Škola využívající principy Montessori pedagogiky není určená primárně pro děti s handicapem, i když jim může být nápomocna. Je určená všem dětem bez rozdílu. U nadaných dětí podporuje tvořivost, samostatnost, cílevědomost a vede je k přirozené touze uspět.

Je pravda, že si děti v Montessori škole jen hrají?

Naopak, klademe důraz na řád, systém, předem připravené prostředí. Vzájemná propojenost předmětů splňuje požadavky na praktickou a komplexní výchovu. Probrané učivo si děti osvojují praktickými a herními činnostmi. Hra je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, prostřednictvím hry se děti učí, osvojují, procvičují a lépe poznatky zapamatují. Výuka je zaměřena na objevování a zkoumání, podstatné je dítě a jeho vnitřní motivace k učení.

Používají se ve výuce učebnice, jsou děti známkovány, mají domácí úkoly?

Ano, v naší škole používáme učebnice, pracovní listy a Montessori pomůcky. Využíváme také moderní technologie, jako interaktivní tabule, tablety. Děti jsou hodnoceny slovně. Klasické domácí úkoly děti nemají, doma ale pracují na svých projektech a mají k dispozici pracovní listy k procvičování.

Jak jsou absolventi Montessori škol úspěšní u přijímacích řízení na střední školy?

Absolventi Montessori škol se dlouhodobě umísťují na předních příčkách u přijímacích řízení na střední školy.

Jak se liší výuka v Montessori školách a na běžných základních školách?

Věříme, že každý žák je jedinečný, a proto k němu tak přistupujeme. V centru dění je dítě a jeho potřeby. Vzdělávání je založeno na přátelském vztahu mezi učitelem a dítětem. Výuka probíhá v menším počtu dětí a za přítomnosti pedagoga a asistenta. Učitel není mentor, ale průvodce ve vzdělávání. Na rozdíl od tradiční školy, která je jednostranně orientovaná na učení, preferujeme rozvoj tvůrčích schopností, pochopení souvislostí a využitelnost poznatků v praxi.