Programy na podporu montessori tříd

Chcete pomoci?

adoptuj pomůcku

  • program zaměřený na nákup finančně nákladnějších pomůcek
  • seznam pomůcek sestaven průvodci, průběžně aktualizován
  • nákup vybrané pomůcky dárce podpoří minimální částkou 1000 Kč
  • konečné pořízení pomůcky zajišťuje Spolek
  • možnost vystavení darovací smlouvy
  • kontaktní osoba Petra Valicová valicovapetra@gmail.com

daruj knihu

  • program zaměřený na rozvoj společné knihovny Montessori tříd
  • vybrat můžete dle vlastního uvážení nebo ze seznamu knih sestaveného průvodci
  • knihu dárce pořídí a doručí do školy
  • kontaktní osoba Marie Holá a průvodci

další možnosti

Exkurze, semináře, workshopy

Pokud máte možnost ukázat našim dětem něco ze své profese nebo jim představit svou oblíbenou zálibu, neváhejte nás kontaktovat. Naší snahou je nabídnout dětem co nejširší spektrum podnětů, které jim umožní vybrat si svou vlastní cestu životem na základě dostatečného množství informací a inspirace. Obrátit se můžete na zástupce Spolku nebo přímo na zástupkyni ZŠ pro Montessori třídy Marii Holou.

Kabinet kosmické výchovy

Aby děti měly možnost si osahat věci, o kterých jinak jen čtou, slyší nebo je vidí, vznikl u nás ve škole Kabinet kosmické výchovy. Má za cíl nabídnout dětem tematické boxy, které jim svým obsahem objevování světa přiblíží. První boxy vznikly se zaměřením na světadíly a různé kultury. Pokud máte doma suvenýry z cest, které musí pryč, aby uvolnily místo jiným, prosíme, nevyhazujte je. U nás budou opečovávány a budeme za ně vděční. 

Kancelářské potřeby, materiály na tvoření

Naše děti pracují na řadě projektů, při kterých mají opravdu velkou spotřebu kancelářského i různého dalšího materiálu. Pri prezentaci se meze nekladou, a tak kromě menších i větších archů papíru, pastelek a tužek využijí i kusy provázků, bavlnek, barevných pěnových hmot a papírů a spousty jiných potřeb k tvoření. Kdyby vám doma něco z toho přebývalo, třeba se nám to bude hodit. Budeme rádi za informace, nejlépe přímo do školy. 

Dotace a granty

Rozvoj prostředí, ve kterém se naše děti vzdělávají, se snažíme zajistit i prostřednictvím grantů a dotačních programů. Máme rozpracovanou knihovnu projektů, které bychom mohli realizovat. Projekty se týkají přeshraniční spolupráce s Montessori školami v Německu, ale třeba i vybavení dílen, obnovy zahrady, či přípravy jarmarků a dalších komunitních akcí. Pokud byste měli tip na zajištění jejich financování, budeme rádi za informaci.

Podpořili nás

Nadace PRECIOSA

Díky dotaci jsme pořídili pomůcky na prezentování Kosmických příběhů. Děti prvního trojročí už stihly prezentaci prvního velkého příběhu s názvem Bůh, který nemá ruce. Jde o příběh, který seznamuje děti se vznikem vesmíru a se základními fyzikálními a chemickými zákony, které v přírodě pozorujeme. V průběhu vyprávění jsou prezentovány pokusy, které si mohou děti vyzkoušet. Na příběh navazuje další množství materiálů a pomůcek v češtině i angličtině.
i

Grant ARRIVA

Díky dotaci zaměstnaneckého grantu firmy Arriva jsme vybavili žákovskou knihovnu krásnými knihami a encyklopediemi. Děti tak mohou použít k jakémukoliv tématu, probíranému ve škole, potřebný zdroj informací. Knihy jsou pro samostudium i projektovou práci zásadní, protože v našich třídách se učebnice téměř nepoužívají. Všechny jsou zaevidované, označené a uspořádané do kategorií. Děti si je mohou půjčovat i domů, což je zejména při online výuce velkou výhodou.

Finanční dar ROTARY CLUB

Díky finančnímu daru od Rotary clubu Jablonec-Liberec byly pořízeny různé hudební nástroje. Děti je s radostí využívají nejen při hudební výchově, ale také při ranním přivítání na elipse či v odpolední družině. Připravili s nimi také několik krásných představení pro rodiče a sourozence a doprovází je i na školách v přírodě a jiných výletech.

Podpora řízení projektů FREELO

Řízení spolku rodičů podporuje česká firma z Pardubic Freelo Bay s. r. o. Jejich propracovaná aplikace nás zaujala především svou přehledností. Poskytuje nám sdílený prostor pro organizaci jednotlivých projektů, sdílení a diskusi. Našim partnerům můžeme poskytnout slevový kód na úhradu služeb od freelo.cz.

za každou pomoc i dobrý tip srdečně děkujeme

Žáků

Kroužků

Členů týmu

Let s vámi

Spojte se s námi

Adresa:

Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec
5. května 64/49
460 01, Liberec 1

Email: spolekmontessoriliberec@gmail.com