Výbor Spolku rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec zve všechny své členy na setkání Členské schůze, která proběhne ve čtvrtek 24. 9. 2020 v jídelně školy, ul. 5. května 64/49.

Na schůzi bude představena zpráva o činnosti Spolku za uplynulý školní rok a předložen ke schválení rozpočet pro školní rok následující. Schůzi navštíví ředitelka školy, paní Iveta Rejnartová, která rodičům představí svou zástupkyni pro Montessori část školy, paní Marii Holou. Marie členům Spolku shrne zásadní změny ve výuce, které přinesl loňský rok plný zvratů a inspirace. Zároveň bude předložen také koncept výuky a plánovaných aktivit pro nový školní rok. Podrobný program schůze včetně potřebných podkladů obdrží členové mailem nejpozději týden předem.

Těšíme se na setkání v co největším počtu, jde nám všem o společnou věc – děti, co mají ze života radost a do školy se těší.