Ovocný sad v Kryštofově údolí je výzvou pro naše sedmáky

Montessori principy jsou pro žáky 2. stupně orientovány především na praktický život a tvůrčí činnost s důrazem na smysluplnost v aplikování odbornějších znalostí – to vše v rámci své sociální skupiny/třídy. Útočištěm našich sedmáků je v tomto školním roce...

Kulinářské novinky ze školy

V novém školním roce se děti Montessori tříd pustily s vervou do vaření v nové kuchyňce. Podle zákulisních informací, které se k nám dostaly ze školy, to vypadá, že blok vaření nebude rozhodně nudnou záležitostí. Marek Bürger, třídní průvodce 7.D, nám k tomu poskytl...

Kurz pro předškoláky v Montessori třídě

AKTUALIZACE: Milí rodiče a zájemci, vzhledem k současné situaci jsme nuceni posunout zahájení kurzu pro předškoláky na pozdější termín, o kterém Vás budeme včas informovat. V případě jakýchkoli dotazů volejte 778 541 451 nebo pište na e-mail: hola@zs5kveten.cz O...

Hlasování per rollam do 13. října 2020

AKTUALIZACE: Hlasování bylo ukončeno, díky hojné účasti členů bylo hlasování usnášeníschopné ve všech bodech a navrhovaná usnesení byla odsouhlasena. O podrobných výsledcích budou členové Spolku v nejbližších dnech informování emailem. Všem, kdo se zúčastnili, výbor...

Zrušení členské schůze v září

Vzhledem k hygienickým opatřením a nastálé situaci v naší komunitě se letošní září členové Spolku ve škole nesejdou. Vývoj situace vedl výbor k rozhodnutí, že setkání nebude pořádáno ani na jiném místě. Podklady ke schůzi byly členům rozeslány emailem a najdete je...

První akce školního roku – Harmonizační pobyty

Naše děti vyrazily hned druhý zářijový týden na harmonizační pobyty. Třídy druhého trojročí strávily v J-Campu v Novém Městě pod Smrkem společně se sedmáky 3 dny, od 7. 9. do 9. 9. Na stejném místě je hned další den vystřídaly děti z prvního trojročí, které zůstaly na...