Hlasování per rollam – volba člena výboru

Ve dnech 9. až 23. února proběhne hlasování per rollam k volbě nového člena výboru. Členové spolku obdrželi podrobné informace emailem. Připomínáme, že do 4. února se mohou zájemci o práci ve výboru Spolku hlásit ke kandidaturám na email...

Semináře pro rodiče

 V tomto školním roce máme konečně možnost pořádat dlouho plánovaný cyklus interaktivních seminářů pro rodiče, inspirovaných myšlenkami M. Montessori, A. Faber, E. Mazlish a dalších osobností. Semináře jsou určeny pro rodiče školních i předškolních dětí, kteří se...

Rodičovská kavárna – Montessori matematika

Milí rodiče,  srdečně vás zveme na další rodičovskou kavárnu, která se uskuteční dne 11. 11. 2021 od 16:00 do 17:30 na téma Matematika Montessori, tentokrát ŽIVĚ v duhové třídě v 1. patře budovy prvního stupně ZŠ. Naším hostem bude paní Marcela Cibulková, zkušená...

Pozvánka na členskou schůzi 14. 10. 2021

Výbor Spolku rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec zve všechny své členy na setkání Členské schůze, která proběhne ve čtvrtek 14. 10. 2020 od 16:30 v prostorách Technické univerzity v Liberci. Původně plánovaný termín v září musel být zrušen kvůli omezenému přístupu...

Kurz pro předškoláky v Montessori třídě

I letos bychom v prostředí našich Montessori tříd rádi přivítali předškoláky, kteří se k nám od příštího roku chtějí přidat do tříd prvního trojročí. Kurzy budou probíhat každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 pod vedením zkušených Montessori průvodkyň Renaty Ouředníkové a...