Na ZŠ 5. května v Liberci je co slavit. Letos končí první deváťáci, kteří absolvovali povinnou docházku v Montessori třídách. Už za sebou mají přijímačky, v nichž mají letos extrémně silnou konkurenci. Přesto už dvě dívky uspěly v talentových zkouškách na umělecky zaměřené školy. 

S sebou si absolventi Montessori odnesou zkušenosti s vnitřní motivací a samostatností, klíčové dovednosti pro úspěch v jakémkoliv oboru, které využijí v průběhu života. Vzdělávali se v respektujícím a přátelském prostředí, měli prostor rozvíjet své silné stránky. “Držíme jim palce a přejeme úspěšnou životní volbu,” říká Iveta Rejnartová, ředitelka ZŠ 5. května v Liberci, která podporuje Montessori vzdělávání od prvopočátku a zároveň na stejné škole vzdělává děti i v běžných třídách. Z původních prvňáčků z průkopnického roku 2014 jich zůstala jen část, část přešla na jiné školy. Devátou třídu tak tvoří i děti, které sem přešly z běžných či alternativních ZŠ nejen na Liberecku.

První Montessori třída se otevřela díky úsilí a nadšení zakladatelek Martiny Minsterové a Jitky Tužové v září 2014 s původní myšlenkou omezenou na prvostupňové vzdělávání.  Dnes se vzdělává 196 dětí ve všech třech trojročích, tj. devíti ročnících.  Do Montessori týmu pedagogů patří v tomto školním roce 23 žen a 4 muži včetně vychovatelek školní družiny, asistentek a asistenta vedených zástupkyní ředitelky Marií Holou. “Podařilo se nám vytvořit podporující a inspirující prostředí nejen pro děti, ale i pro dospělé,” oceňuje zástupkyně nasazení a otevřenost svých kolegyň a kolegů.  

To, že se vedení školy i rodičům podařilo udržet vzdělávání dle Montessori konceptu až do deváté třídy, poukazuje na dlouhodobou podporu všech i pedagogů a také neutuchající zájem o sebeřízené vzdělávání založené na vnitřní motivaci a samostatnosti dětí. “Počet zájemců o zápis do Montessori tříd se každoročně zvyšuje,” potvrzuje poptávku ředitelka Iveta Rejnartová.  

Za tímto úspěchem stojí záměr vedení školy udržet a rozvíjet Montessori koncept a významná finanční podpora Spolku rodičů, který pomáhá vytvořit ideální prostředí pro Montessori v běžné základní škole. Díky pravidelným rodičovským příspěvkům financuje nákup speciálního Montessori didaktického materiálu, spolupodílí se na vzdělávání pedagogů v Montessori pedagogice, zajišťuje denní působení třídních asistentek. V současnosti podpora přesahuje 1,5 milionu korun ročně. V posledních letech je Spolek rodičů úspěšný v získávání dotací či grantů od Libereckého kraje, Preciosy, Arrivy či ministerstva školství. 

I po devíti letech působení v Liberci jsou Montessori principy laické i odborné veřejnosti málo známé. Často ve škole slýchají nejrůznější předsudky, pocházející z nevědomosti. “Nejčastější jsou asi ty, že je to vzdělávání pro postižené děti nebo že si tu děti dělají, co chtějí,” uvádí zástupkyně Holá hlavní mýty. Příležitost k seznámení s tím, jak to ve škole chodí, byla například v březnu během dne otevřených dveří. Do tříd je možné nahlédnout i z pohodlí domova, a to na stránkách blogu, kam leckdy přispívají i samy děti. Stačí zadat do vyhledávače spojení montespolek blog.