Milí rodiče,

pokud máte zájem o zápis svého dítěte do montessori třídy při ZŠ Liberec, ul. 5. května, přinášíme Vám informace o tom, jak se můžeme lépe poznat a jak můžeme vzájemně zjistit, jestli se v následujících devíti letech budeme doprovázet na společné cestě.
V poslední době zaznamenáváme rostoucí zájem o montessori pedagogiku, ale naše kapacita je omezená a nemůžeme vyhovět všem žádostem o zařazení do našich tříd. Spolu s rostoucím zájmem také roste počet chybných a nepřesných informací, které se o našem způsobu práce šíří. V neposlední řadě je třeba také uvést, že ne všechny rodiny vedou děti v duchu principů, které uplatňujeme ve škole (respekt, partnerství, zodpovědnost, samostatnost, hranice ad.).
Pro vzájemnou spolupráci školy a rodiny je nezbytné, aby obě strany nejen otevřeně a vstřícně komunikovaly, ale také aby se vzájemně podporovaly v principech a celkovém myšlenkovém či duchovním nastavení.
Abychom měli příležitost se lépe poznat, rozhodli jsme se připravit několik událostí:
* návštěva rodičů ve škole – rodiče stráví jedno dopoledne ve třídě pozorováním; po pozorování následuje krátká reflexe s průvodkyněmi
termíny: 17.1., 24.1., 25.1., 7.2., 8.2.
Prostřednictvím on-line formuláře se můžete zapsat k termínu, který Vám vyhovuje: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iQWCF2mR2jXvI_zYbJDXC1mt26FHMdnhSJoHF_knoEE/edit?usp=sharing
* návštěva dětí ve škole – určeno pro děti, které nenavštěvují Montessori kroužek pro předškoláky; 14. a 28.2. od 16 od 17:30 budou mít děti příležitost vyzkoušet si, jak to chodí v našich třídách (elipsa, prezentace pomůcek, následná práce s pomůckami, výběr pomůcek či materiálu)
 
* dopis – na závěr Vaší návštěvy ve škole od nás dostanete dopis a do konce února budeme čekat na Vaše odpovědi
 
* individuální schůzky s rodiči – v březnu se sejdeme a budeme mít možnost promluvit si o Vašem dopise, o Vašich otázkách, motivacích a přáních
 
Vlastní zápis do školy proběhne v dubnu 2023. Při zápise děti pracují ve třídě s pomůckami pod vedením průvodkyň.
Kritéria pro přijetí do školy stanoví zákon, o zařazení do běžné či montessori třídy rozhoduje škola.