V tomto roce budou v našich třídách opět probíhat kurzy pro předškoláky. Děti zde mají možnost se seznámit s prostředím a způsobem práce, který by je v Montessori třídách čekal. Letos je možné navštěvovat kurz ve středu s Renatou Ouředníkovou nebo ve čtvrtek s Annou Dvořákovou. Náplň obou kurzů zůstává stejná, jen bychom rádi dětem nabídli možnost práce v menším kolektivu. Na kurzy je nutné se přihlásit u zástupkyně ředitelky pro Montessori třídy Marie Holé: hola@zs5kveten.cz nebo 778 541 451.