Každý rok jsou ve třídách našich dětí voleni zástupci z řad rodičů, kteří se pravidelně scházejí a řeší podněty k podpoře komunikace mezi rodiči, školou a výborem Spolku.  V průběhu minulých let se podařilo nastartovat řadu mimoškolních aktivit, kde se mohou scházet jak rodiče, tak celé rodiny. Pro tento školní rok plánuje Rada rodičů ve spolupráci s výborem a školou s podobnými akcemi pokračovat. Termíny budou postupně doplňovány, podrobnější informace budeme zasílat rodičům emailem i zveřejňovat zde na webu a Facebooku Spolku.