Ve dnech 9. až 23. února proběhne hlasování per rollam k volbě nového člena výboru. Členové spolku obdrželi podrobné informace emailem. Připomínáme, že do 4. února se mohou zájemci o práci ve výboru Spolku hlásit ke kandidaturám na email spolekmontessoriliberec@gmail.com. Do 6. února pak zájemci zašlou své volební teze. Ve středu 9. února obdrží všichni členové a členky Spolku email s představením kandidátů a odkazem na elektronický hlasovací formulář.

K volbě nového člena výboru mimo zasedání členské schůze přistupuje výbor s ohledem na současnou situaci týkající se COVIDu. Evě Duškové končí 26. února 2022 funkční období, je potřeba uspořádat novou volbu. Kandidát/ka s nejvyšším počtem hlasů se od 27. 2. stane členem/členkou výboru na další tři roky. Doplněný výbor si poté zvolí nového předsedu/předsedkyni.

Připomínáme, že za každé dítě ve škole je jeden hlas. Hlasovat může pouze člen Spolku, tedy rodič, který odevzdal přihlášku do Spolku a obdrží tedy email s odkazem na hlasovací formulář. Pokud jsou členy oba rodiče a oba hlasují, jejich společný hlas za dítě je platný, jen pokud se v hlasování shodnou.