Marie Montessori se ve své knize Od dětství k dospívání podrobně zabývá vodou a také tím, jakým způsobem je možno s tímto tématem pracovat ve škole. Jde o výsostné kosmické téma, které probouzí dětskou zvídavost a představivost a které uvádí malého (i velkého) člověka do souvislosti přírodních zákonitostí.

Kapitolou o vodě se nechala inspirovat naše asistentka Renata a připravila pro děti z prvního a druhého trojročí nový příběh. S vodou a se zákony, jimž podléhá, se děti seznamují už v prvním kosmickém příběhu (Bůh, který nemá ruce). Voda je prostředí, v němž vzniká život, a tomu se zase věnuje příběh druhý, příznačně nazvaný „Příběh o vzniku života”.

Náš nový příběh o vodě tedy propojuje a doplňuje oba velké kosmické příběhy. V jeho průběhu se děti seznámí s koloběhem vody v přírodě, dozví se o poměru vody a pevniny na Zemi, o poměru vody slané, sladké a pitné, poznají mořské proudy a jejich význam. Na vlastní oči se přesvědčí o tom, jak se chová teplá voda ve studené a naopak, a pochopí, proč voda v moři nebo v rybníce nezamrzne úplně a proč vytvoří led pouze na hladině.