V pondělí 17. května proběhlo dlouho připravované a velmi úspěšné první online setkání žáků libereckých Montessori tříd a drážďanské Freie Montessorischule Huckepack.

Naši šesťáci a sedmáci byli rozděleni do šesti skupin a absolvovali zhruba třicetiminutový videohovor se stejně starými žáky z Německa. I přes počáteční nervozitu obě strany zvládly seznámení, vzájemně si kladly otázky a vyměnily si školní e-mailové adresy.
Na konci dne jsme s našimi účastníky akci zhodnotili. Velmi nás překvapilo a potěšilo, že si děti připadaly lépe připravené než německá strana jak po stránce technické, tak i tematické. Zpětnou vazbu si děti poskytly i v jednotlivých skupinkách. Zvládly si kultivovaně sdělit, na kom bylo vidět, že se trochu styděl, kdo mluvil moc a kdo málo, kdo se mohl více spolehnout na sebe místo na průvodce atd.
Dalším krokem započaté přeshraniční spolupráce bude výměna dětmi připravených videí; v našem případě jde o komplexní projekt přípravy interaktivní mapy. Na české i na německé straně se momentálně dolaďují detaily a nic snad nezabrání tomu, aby výměna proběhla již brzy!
Kromě toho, že šesťáci a sedmáci poznali své vrstevníky z Drážďan a měli možnost nahlédnout prostřednictvím kamer i do jejich tříd (které jsou vybaveny podobně jako ty naše, jak se ukázalo!), měli také další příležitost uvědomit si, s kým budou v příštím školním roce spolupracovat ve třetím trojročí, v nových třídách v budově 2. stupně. Z pohledu průvodců je to skupina silná, tvůrčí a aktivní. Velmi se těšíme na nové společné projekty a nápady, jejichž realizaci budeme moci podporovat.
Už teď víme, že společným libereckým a drážďanským cílem je osobní setkání v příštím školním roce, na jedné nebo druhé straně hranice.
Držte nám palce 🙂

Bára Macháčová