V dubnu se uskuteční dvě a v květnu jedno setkání on-line kavárny. Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

14. 4. 2021 na téma KOSMICKÉ PŘÍBĚHY od 16:30 – 17:30 hod. v prostředí google meet, odkaz bude rodičům zaslán. Tato kavárna je určena především pro rodiče prvního a druhého trojročí, kteří se chtějí dozvědět více o tom, co jsou to Kosmické příběhy a jak fungují, o se děti dozví a jak se s nimi dále ve výuce pracuje. Hosty kavárny bude průvodkyně prvního trojročí Klára Funtánová a asistentka Renata Ouředníková.

28. 4. 2021 v 16:30 hod. proběhne on-line kavárna na téma PRINCIPY TŘETÍHO TROJROČÍ MONTESSORI, která naváže na již proběhlé setkání k vizi 3. trojročí a blíže seznámí rodiče s principy práce a Montessori přístupem v 7. – 9. ročníku. Hosty budou průvodci třetího trojročí a Marie Holá. Všichni rodiče jsou na obě kavárny srdečně zváni – je důležité podporovat a rozvíjet vnitřní diskusi o aktuálních tématech na naší škole.

12. 5. 2021 od 16:30 hod. završíme cyklus k třetímu trojročí tématem PRAXE TŘETÍHO TROJROČÍ MONTESSORI NA NAŠÍ ŠKOLE, v níž se rodiče seznámí s praktickými náměty a návrhy práce pro 7.-8. roč. od nového školního roku. Hosty budou opět průvodci třetího trojročí.