První velký příběh, který sestavila Maria Montessori se svým synem Mariem, seznamuje děti se vznikem vesmíru a se základními fyzikálními a chemickými zákony, které v přírodě pozorujeme.
Dětem je představena síla, moc, po níž pátraly a pátrají všechny lidské společnosti na celém světě a kterou křesťané označují slovem Bůh.
Vyprávění podněcuje dětskou fantazii a otevírá před dětmi široké obzory existence našeho světa. V průběhu vyprávění jsou prezentovány pokusy, které si poté mohou děti vyzkoušet. Na příběh navazuje množství materiálů a pomůcek v češtině i angličtině, díky nimž děti poznávají vesmír a neživou přírodu do větších podrobností.

Pomůcky na prezentování Kosmických příběhů jsme pořídili díky dotaci z Nadace Preciosa.