Rada rodičů otevřela ve středu 3. 3. 2021 první on-line rodičovskou kavárnu, v níž se sešli rodiče společně s průvodci, aby diskutovali nad Vizí třetího trojročí Montessori. Rodičovská kavárna by měla sloužit jako platforma pro zajímavé hosty a témata, která „hýbou“ školou či se vztahují k Montessori pedagogice a vzdělávání v širší perspektivě. Prvními hosty v kavárně tak byli průvodci třetího trojročí, kteří budou v následujícím školním roce provázet děti 7. a 8. ročníků Montessori tříd: Marek Bürger (třídní učitel, oblast humanitiních věd, TV), Jana Havlíková Bittnerová (oblast přírodních věd – mat, fy, ch), Bára Macháčová (Aj), Eva Hroudová (Aj, Tv), Zuzana Šilhavá (Nj – druhý cizí jazyk). Průvodci společně s Marií Holou seznámili rodiče s plány a novinkami, jež pro třetí trojročí chystají. Děti se kromě běžných vzdělávacích oblastí mohou těšit na spoustu aplikačních hodin vaření (integrace měření, vážení, finanční gramotnosti, zdravého životního stylu a cizího jazyka) či zahradničení (přírodopis, fyzika, chemie, architektura, technika). V rámci prvního setkání v rodičovské kavárně se podařilo rodičům, průvodcům i vedení školy (zastoupené paní ředitelkou I. Rejnartovou) vytvořit společný diskusní prostor, v němž mohly být vzájemně sdíleny otázky, návrhy či náměty, čehož si velmi vážíme a za což všem zúčastněným velmi děkujeme.

Druhá rodičovská kavárna se uskuteční v dubnu k tématu Kosmické příběhy – „horké“ novince na naší škole. Hosty budou Klára a Renata, průvodkyně a asistentka prvního trojročí. Setkání proběhne on-line.

Za Radu rodičů Dana Kasperová