V novém roce se do tříd mohla vrátit zatím jen část našich dětí. Ostatní pracují doma a pravidelně se setkávají se svými průvodci i kamarády díky online hodinám.

Ve třídách prvního trojročí zatím přibyla řada nových pomůcek. Některé z nich byly zakoupeny z programu Adoptuj pomůcku a my velmi děkujeme rodičům, kteří měli možnost se do něj zapojit. Jiné byly pořízeny spolkem nebo dokonce vytvořeny našimi šikovnými asistenty.

K těm vytvořeným patří například nová rodinka slovních druhů, za kterou děkujeme asistentce Aničce. A k čemu taková rodinka slouží? V Montessori škole klademe důraz na smysluplné učení, které je založeno na budování vztahů.
Se slovními druhy se děti seznamují od první třídy prostřednictvím příběhů, díky nimž si snáz zapamatují vzájemné souvislosti. Ke slovním druhům se váže hned několik příběhů. Jedním z nich je například právě vyprávění o rodině slovních druhů, v níž má každý člen své pevné místo: maminka (podstatné jméno), tatínek (přídavné jméno), babička (zájmeno) a spousta dětí. K prezentaci nám tedy nově poslouží i tyto filcové figurky.

Pro výuku angličtiny mají děti nový domeček a farmu.

Děti vyšších ročníků se ale také mohou těšit na novinky. Jakmile se budou moci vrátit do školy, čeká tu na ně nový čtenářský koutek a perfektně uspořádaná knihovna.