Před uvítáním nového roku bychom rádi poděkovali celému Montessori týmu za předvánoční atmosféru, kterou si děti mohly ve třídách i družině společně užít. Během minulého roku měly děti jen omezené možnosti setkávání a společné práce ve škole. O to příjemnější a inspirativnější pro ně byla možnost strávit adventní čas pohromadě. To, jak si vzájemnou spolupráci při těšení se na Vánoce užily, si prohlédněte ve fotogalerii. Doufáme, že všechny děti se budou moci znovu ve škole brzy potkat a objevovat se svými kamarády, průvodci a asistenty nové podněty k prozkoumávání světa.